γραφιστική εταιρική ταυτότητα
εικονογράφιση///έντυπα///εκδόσεις
διαφήμιση///συσκευασία///αφίσα
ιστοσελίδες///προσκλητήρια
χειροποίητα παιχνίδια///αξεσουάρ


graphic design corporate identity///illustration///print ad
brochures///publication///packaging///banners///web design
invitation handcrafts toys///accesories